Vultr怎么样?Vultr印度班加罗尔速度和性能测评

博主:xiaoweixiaowei 2022-09-13 条评论

近日Vultr新增印度德里首都圈(Delhi NCR)和班加罗尔(Banglore)两大机房,目前已经在印度有三个机房,在全球拥有27个数据中心。那么Vultr印度班加罗尔机房怎么样?本文为大家简单评测下Vultr印度班加罗尔速度和性能,评测数据仅供参考。

Vultr优惠链接(新用户注册充值10美元赠送50美元)

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1核 1GB 25GB 2T $6/月
1核 2GB 55GB 3T $12/月
2核 4GB 80GB 4T $18/月
4核 8GB 160GB 5T $24/月
6核 16GB 320GB 6T $48/月
8核 32GB 640GB 7T $72/月
16核 64GB 1280GB 8T $96/月
24核 96GB 1600GB 12T $144/月

1、CPU和硬盘I/O

Vultr印度班加罗尔速度和性能测评

2、上传下载速度

Vultr印度班加罗尔速度和性能测评

Vultr印度班加罗尔速度和性能测评

3、流媒体测试

Vultr印度班加罗尔速度和性能测评

4、速度Ping

Vultr印度班加罗尔速度和性能测评

5、丢包测试

Vultr印度班加罗尔速度和性能测评

6、去程路由追踪

电信

Vultr印度班加罗尔速度和性能测评

7、回程路由追踪

电信

 1. Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
 2. ============================================================
 3. traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 4. 1 *
 5. 2 100.100.200.1 0.23 ms * Shared Address
 6. 3 10.101.0.37 0.93 ms * LAN Address
 7. 4 10.101.0.9 0.47 ms * LAN Address
 8. 5 115.117.125.129 11.18 ms AS4755 India, Maharashtra, Mumbai, tatacommunications.com
 9. 6 172.29.251.34 5.52 ms * LAN Address
 10. 7 180.87.37.1 10.86 ms AS6453 India, Tamil Nadu, Chennai, tatacommunications.com
 11. 8 180.87.37.1 5.85 ms AS6453 India, Tamil Nadu, Chennai, tatacommunications.com
 12. 9 180.87.37.65 212.89 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
 13. 10 180.87.3.131 209.57 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
 14. 11 *
 15. 12 64.86.252.63 216.29 ms AS6453 United States, California, Los Angeles, tatacommunications.com
 16. 13 202.97.72.101 260.76 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 17. 14 202.97.72.101 261.39 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 18. 15 *
 19. 16 202.97.82.21 262.38 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 20. 17 113.108.209.1 267.59 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 21.  
 22.  
 23. Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
 24. ============================================================
 25. traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 26. 1 *
 27. 2 100.100.100.1 0.27 ms * Shared Address
 28. 3 10.101.0.29 1.03 ms * LAN Address
 29. 4 10.101.0.13 0.30 ms * LAN Address
 30. 5 115.117.125.129 0.68 ms AS4755 India, Maharashtra, Mumbai, tatacommunications.com
 31. 6 172.29.251.34 7.08 ms * LAN Address
 32. 7 180.87.37.1 9.01 ms AS6453 India, Tamil Nadu, Chennai, tatacommunications.com
 33. 8 130.117.2.65 137.04 ms AS174 Europe Regions, cogentco.com
 34. 9 180.87.181.242 216.97 ms AS6453 Japan, Tokyo, tatacommunications.com
 35. 10 180.87.67.33 116.15 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
 36. 11 *
 37. 12 209.58.86.68 221.18 ms AS6453 United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
 38. 13 *
 39. 14 63.243.205.2 214.38 ms AS6453 United States, California, San Jose, tatacommunications.com
 40. 15 124.74.166.222 263.78 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
 41. 16 124.74.232.242 252.63 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
 42. 17 *
 43. 18 *
 44. 19 *
 45. 20 *
 46. 21 101.95.207.226 251.41 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
 47. 22 101.227.255.34 257.24 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
 48. 23 *
 49. 24 *
 50. 25 *
 51. 26 *
 52. 27 *
 53. 28 *
 54. 29 *
 55. 30 *
 56.  
 57.  
 58. Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
 59. ============================================================
 60. traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 61. 1 *
 62. 2 100.100.100.1 0.25 ms * Shared Address
 63. 3 10.101.0.29 0.80 ms * LAN Address
 64. 4 10.101.0.9 0.49 ms * LAN Address
 65. 5 203.101.111.141 10.32 ms AS9498 India, airtel.com
 66. 6 172.29.251.34 5.61 ms * LAN Address
 67. 7 180.87.37.1 9.48 ms AS6453 India, Tamil Nadu, Chennai, tatacommunications.com
 68. 8 180.87.37.65 217.01 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
 69. 9 *
 70. 10 149.14.81.226 195.47 ms AS174 United Kingdom, London, cogentco.com
 71. 11 *
 72. 12 209.58.86.142 218.37 ms AS6453 United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
 73. 13 *
 74. 14 *
 75. 15 218.30.54.244 278.74 ms AS4134 United States, California, San Jose, ChinaTelecom
 76. 16 *
 77. 17 202.97.85.29 267.65 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
 78. 18 *
 79. 19 *
 80. 20 *
 81. 21 *
 82. 22 *
 83. 23 *
 84. 24 *
 85. 25 *
 86. 26 *
 87. 27 *
 88. 28 *
 89. 29 *
 90. 30 *

联通

 1. Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
 2. ============================================================
 3. traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 4. 1 *
 5. 2 100.100.200.1 0.25 ms * Shared Address
 6. 3 10.101.0.37 0.99 ms * LAN Address
 7. 4 10.101.0.17 0.32 ms * LAN Address
 8. 5 115.117.125.129 0.72 ms AS4755 India, Maharashtra, Mumbai, tatacommunications.com
 9. 6 115.117.125.129 0.62 ms AS4755 India, Maharashtra, Mumbai, tatacommunications.com
 10. 7 172.29.251.34 5.45 ms * LAN Address
 11. 8 *
 12. 9 *
 13. 10 219.158.96.210 85.56 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 14. 11 219.158.103.217 82.96 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 15. 12 219.158.103.217 88.83 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 16. 13 120.83.0.54 88.56 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 17. 14 *
 18. 15 *
 19. 16 *
 20. 17 *
 21. 18 *
 22. 19 *
 23. 20 *
 24. 21 *
 25. 22 *
 26. 23 *
 27. 24 *
 28. 25 *
 29. 26 *
 30. 27 *
 31. 28 *
 32. 29 *
 33. 30 *
 34.  
 35.  
 36. Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
 37. ============================================================
 38. traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 39. 1 *
 40. 2 100.100.200.1 0.29 ms * Shared Address
 41. 3 10.101.0.37 0.93 ms * LAN Address
 42. 4 10.101.0.17 0.31 ms * LAN Address
 43. 5 10.101.0.1 0.33 ms * LAN Address
 44. 6 172.29.251.34 7.08 ms * LAN Address
 45. 7 120.29.215.76 36.86 ms AS6453 India, Tamil Nadu, Chennai, tatacommunications.com
 46. 8 120.29.215.76 39.54 ms AS6453 India, Tamil Nadu, Chennai, tatacommunications.com
 47. 9 *
 48. 10 219.158.8.141 108.14 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
 49. 11 219.158.6.157 114.49 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
 50. 12 219.158.6.157 103.69 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
 51. 13 219.158.8.245 102.67 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
 52. 14 139.226.231.106 107.81 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
 53. 15 139.226.225.22 106.40 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
 54. 16 58.247.8.153 114.23 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
 55. 17 58.247.8.153 115.06 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
 56. 18 *
 57. 19 *
 58. 20 *
 59. 21 *
 60. 22 *
 61. 23 *
 62. 24 *
 63. 25 *
 64. 26 *
 65. 27 *
 66. 28 *
 67. 29 *
 68. 30 *
 69.  
 70.  
 71. Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
 72. ============================================================
 73. traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 74. 1 *
 75. 2 100.100.100.1 0.24 ms * Shared Address
 76. 3 10.101.0.29 10.26 ms * LAN Address
 77. 4 10.101.0.17 0.33 ms * LAN Address
 78. 5 203.101.111.141 0.67 ms AS9498 India, airtel.com
 79. 6 116.119.109.120 142.65 ms AS9498 India, airtel.com
 80. 7 120.29.215.76 37.27 ms AS6453 India, Tamil Nadu, Chennai, tatacommunications.com
 81. 8 120.29.215.223 39.78 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
 82. 9 219.158.21.9 73.86 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 83. 10 219.158.115.157 116.57 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
 84. 11 130.117.0.2 139.22 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 85. 12 *
 86. 13 219.158.98.133 205.30 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
 87. 14 219.158.3.133 200.59 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
 88. 15 *
 89. 16 *
 90. 17 61.51.169.174 199.63 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
 91. 18 123.125.99.1 114.29 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
 92.  

移动

 1. Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
 2. ============================================================
 3. traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 4. 1 *
 5. 2 100.100.200.1 0.34 ms * Shared Address
 6. 3 10.101.0.33 1.73 ms * LAN Address
 7. 4 10.101.0.9 0.55 ms * LAN Address
 8. 5 10.101.0.2 0.47 ms * LAN Address
 9. 6 203.101.111.141 0.70 ms AS9498 India, airtel.com
 10. 7 62.115.34.8 117.58 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网, telia.com
 11. 8 62.115.124.58 131.38 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 12. 9 62.115.114.89 130.00 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 13. 10 62.115.114.89 131.25 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 14. 11 223.120.10.85 136.53 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 15. 12 223.120.10.241 132.20 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 16. 13 *
 17. 14 *
 18. 15 221.183.55.94 227.46 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 19. 16 221.176.18.109 232.99 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 20. 17 111.24.5.181 235.56 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 21. 18 111.24.5.30 324.57 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 22. 19 111.24.5.26 231.88 ms AS9808 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
 23. 20 211.136.196.250 324.70 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 24. 21 *
 25. 22 *
 26. 23 *
 27. 24 *
 28. 25 *
 29. 26 120.196.212.25 240.45 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 30.  
 31.  
 32. Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
 33. ============================================================
 34. traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 35. 1 *
 36. 2 100.100.100.1 0.24 ms * Shared Address
 37. 3 10.101.0.25 1.04 ms * LAN Address
 38. 4 10.101.0.9 0.36 ms * LAN Address
 39. 5 10.101.0.2 0.44 ms * LAN Address
 40. 6 116.119.57.80 126.00 ms AS9498 France, Provence–Alpes–Cote d‘Azur, Marseille, airtel.com
 41. 7 *
 42. 8 *
 43. 9 223.120.10.29 153.07 ms AS58453 United Kingdom, London, ChinaMobile
 44. 10 223.120.10.33 146.85 ms AS58453 United Kingdom, London, ChinaMobile
 45. 11 *
 46. 12 221.183.55.22 426.82 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
 47.  
 48.  
 49. Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
 50. ============================================================
 51. traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 52. 1 *
 53. 2 100.100.200.1 0.26 ms * Shared Address
 54. 3 10.101.0.33 0.87 ms * LAN Address
 55. 4 10.101.0.17 0.30 ms * LAN Address
 56. 5 203.101.111.141 0.54 ms AS9498 India, airtel.com
 57. 6 203.101.111.141 0.46 ms AS9498 India, airtel.com
 58. 7 116.119.61.209 163.08 ms AS9498 France, Provence-Alpes-Cote d’Azur, Marseille, airtel.com
 59. 8 62.115.34.8 116.58 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网, telia.com
 60. 9 62.115.112.242 222.73 ms AS1299 United States, Virginia, Ashburn, telia.com
 61. 10 62.115.121.220 274.90 ms AS1299 United States, California, Los Angeles, telia.com
 62. 11 62.115.121.220 273.96 ms AS1299 United States, California, Los Angeles, telia.com
 63. 12 223.120.6.17 240.98 ms AS58453 United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
 64. 13 *
 65. 14 *
 66. 15 *
 67. 16 221.183.46.250 284.45 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
 68. 17 221.183.89.130 293.28 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
 69. 18 111.24.14.54 288.36 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
 70. 19 *
 71. 20 211.136.63.66 292.50 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
 72. 21 *
 73. 22 *
 74. 23 *
 75. 24 211.136.25.153 288.05 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
 76.  
The End

发布于:2022-09-13,除非注明,否则均为 主机评测原创文章,转载请注明出处。